dimarts, 19 de juliol de 2011

Fer-se soci/a

L'associació Riuraus Vius es va constituir l'any 2006 a Jesús Pobre, i va ser presentada al públic i a la premsa el 9 de gener de 2007. La nostra finalitat és la defensa dels nostres monuments més emblemàtics, els riuraus.
Vull fer-me soci/a de Riuraus Vius.
Nom:.....................................................Cognoms:...........................................................
DNI:..................................................... Adreça:................................................................
Núm.......Pta......Localitat:........................................................CP...................................
Telèfon:............................................ Correu-e:................................................................
Signat:
Ordre de pagament a l'associació Riuraus Vius de la quantitat anual de 10 €
Titular del compte:...........................................................................................................
Entitat:...................................Oficina:................................DC.........................................
Compte:..............................................................................................................................
Signat: Enviar a: Riuraus Vius
C/ Major, 7
03749-Jesús Pobre (la Marina Alta)
 
"); pageTracker._trackPageview();