divendres, 3 d’abril del 2009

Proposta que fa l'associació RIURAUS VIUS sobre la rehabilitació del riurau de Jesús Pobre.

El gran riurau de Jesús Pobre ha de ser un element de la memòria col·lectiva, un referent del passat pròxim a contemplar i comprendre. Pensem que la rehabilitació ha de tindre en compte aquest aspecte. En conseqüència des de RIURAUS VIUS proposem que ES MANTINGUEN AL MÀXIM LES CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DEL RIURAU.

L'ús que se li hauria de donar és el de zona pública de trobada per realitzar activitas culturals i tradicionals, lúdiques i festives, que no exigisquen un lloc tancat.

- Característiques constructives:

- Estructura: Obert als dos costats. Manteniment dels "ulls"
- Materials: Utilitzar al màxim els materials tradicionals del riurau: bigues de fusta, sostre de canyís, recuperar les teules que té i les que hi haja que afegir que siguen "teula vella". El terra si cal “empissar-lo”, fer-ho amb materials tradicionals, com rajoles de fang.

- Entorn:
- Banda Nord: Actuar sobre el desnivell i afavorir l'accés al riurau. Materials i manera de fer tradicionals i adequades a l'entorn (marge de pedra seca, rocalles...)
- Banda Oest: Zona d'ombra amb arbres autòctons i bancs
- Banda Sud: Espai obert amb algun arbre de fulla caduca, (també autòcton) en els extrems per fer ombra a l'estiu. Contemplar la possibilitat que aquell espai puga fer de "sequer" en un moment determinat
- Banda Est: Condicionar-la tot seguint els mateixos criteris de vegetació i materials.

Si calguera fer tanques o separacions, que es facen amb vegetació o fent murs de pedra seca. Mai elements com teles metàl·liques o plàstics.

- Altres:

Intentar recuperar el "fornet d'escaldar" o construir-lo de nou tot pensant en la possibilitat d'alguna activitat concreta com ara " la festa de l'escaldà" o semblant.
 
"); pageTracker._trackPageview();